Strona główna


Jesteśmy studentami II roku informatyki
studiów uzupełniających magisterskich
Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Projekt "itp7" tworzymy w ramach przedmiotu
SIECI I SYSTEMY WIRTUALNE.

SourceForge.net Logo


Akademia Podlaska, Siedlce 2003/04